Pinnoitus

Alkutarkastus

Renkaalle suoritetaan
ensimmäisenä silmämääräinen
alkutarkastus, jonka
jälkeen tehdään NHD-tarkastus.
NHD-laite löytää vauriot, joita
ihmissilmä ei kykene
havaitsemaan.

 

Pinnan poisto

Vanha pinta poistetaan
automaattisella karhennus-
koneella ja työ viimeistellään
käsin. Kaikki pintapuoliset
vauriot avataan ja näin
varmistetaan rungon ja uuden
pinnan täydellinen yhdistyminen.

 

Kolojen avaus

Kolojen avauksessa tarkas-
tetaan kaikki ulkopuolisten
esineiden aiheuttamat vauriot
ja tarvittaessa poistetaan
kiinnittyneet esineet.

 

Uusi kulutuspinta

Uusi kulutuspinta valmistetaan
liittämällä siihen välikumi
mankeloimalla, jonka avulla
uusi kulutuspinta
kiinnitetään esivalmisteltuun
runkoon.

 

Vulkanointi

Valmis aihio laitetaan
paistopussiin ja vulkanoidaan
paistokammiossa
99 asteen lämmössä ja
kuuden barin paineessa viisi
tuntia. Tällä taataan
pinnan ja rungon liitoskohdan
kestävyys.

 

Laadunvarmistus

Vulkanoinnin jälkeen renkaalle
tehdään vielä jälkitarkastus,
jonka läpäisee vain virheetön
tuote. Tämän jälkeen rengas
maalataan ja se on valmis
asiakkaalle luovutettavaksi.